Your donation will help to fund the recovery of Kosciuszko Park

Kosciuszko

Kosciuszko National Park is part of the 1.6 million hectare chain of national parks and reserves across the Australian alps. The NSW Government works with the Victorian, ACT and Australian Governments to protect this area through regional programs under the Australian Alps Memorandum of Understanding.

Park Narodowy Kościuszki należy do sieci parków narodowych i rezerwatów w Alpach Australijskich o łącznej powierzchni 1,6 mln ha. W celu ochrony tego obszaru, rząd Nowej Południowej Walii współpracuje z rządami Wiktorii, Australijskiego Terytorium Stołecznego oraz rządem federalnym poprzez programy regionalne w ramach Porozumienia o Współpracy w sprawie Alp Australijskich.

 

By acting now, you are contributing to the long-term rehabilitation and protection of Australia's precious natural environment. 

Podejmując działanie teraz, przyczyniasz się do odbudowy i ochrony cennego środowiska naturalnego Australii w przyszłości.

Possum-Kosciuszko

We would like to thank the Polish Community for their contribution to the recovery effort. 

Pragniemy podziękować Polakom za wkład w odbudowę Parku.

 

 

Kosciuszko National Park 

Park Narodowy Kościuszki

 

  Your donations will help to fund the recovery of Kosciuszko National Park from bushfire devastation

Twoja darowizna pomoże sfinansować odbudowę Narodowego Parku Kościuszki po zniszczeniu przez pożary buszu

Kosciuszko

Your gift will help us take the first steps on the long path to heal this damaged National Park and its precious wildlife.

Many people have a strong attachment to Kosciuszko National Park. Local Aboriginal communities have deep cultural connections and many non-Aboriginal people have links to the land associated with previous and present uses. The park has a rich Aboriginal and European history and in some cases, the mountains, their people and their exploits have become part of Australian folklore and helped shape our national identity.

European exploration of the area commenced in the 1820s. Although the Polish zoologist, John Lhotsky, ventured into the Snowy Mountains in 1834, it would be another six years before Europeans trekked up into the highest country. Stewart Ryrie climbed above the treeline early in 1840, to be followed shortly afterwards by a second Polish explorer, Count Paul Strzelecki. Initially led by two Aboriginal guides, Strzelecki ascended and named the highest point in the mountains after the Polish general and patriot Tadeusz Kosciuszko in March of that year.

Information provided from the Kosciuszko NP Management Plan

 

Twój dar pomoże nam postawić pierwsze kroki na długiej drodze do uleczenia zniszczonego Parku Narodowego i jego cennej dzikiej przyrody.


Wiele osób jest związanych z Parkiem Narodowym Kościuszki. Lokalne społeczności Aborygenów są silnie związane kulturowo z tym terenem, a wiele innych osób korzystało i korzysta z zasobów Parku. Park ma bogatą aborygeńską i europejską historię, a w niektórych przypadkach góry, osoby i ich dokonania stały się częścią australijskiego dziedzictwa kulturowego i pomogły ukształtować naszą tożsamość narodową.


Europejska eksploracja tego obszaru rozpoczęła się w latach dwudziestych XIX wieku. Polski przyrodnik Jan Lgocki dotarł w Góry Śnieżne w 1834 roku, ale dopiero sześć lat później Europejczycy ruszyli do najwyżej położonego rejonu. Na początku 1840 roku Stewart Ryrie wspiął się powyżej linii drzew. Wkrótce potem, w marcu 1940 roku, polski odkrywca hrabia Paweł Strzelecki, któremu początkowo towarzyszyło dwóch aborygeńskich przewodników, zdobył i nazwał najwyższy szczyt górski Australii imieniem polskiego generała i patrioty Tadeusza Kościuszki.


Informacja pochodzi z Planu Zarządzania Parkiem Narodowym Kościuszki

 

Kosciuszko-National-Park-Map

 

 The Kosciuszko National Park, where Mt. Kosciuszko is located, carries a special meaning for Poland, the Polish community in Australia as well as has symbolic importance in the history of Polish-Australian relations.

In 2020 we celebrate the 180th anniversary of the discovery and naming of Mt. Kosciuszko by Paul Strzelecki.

 

Park Narodowy Kościuszki, gdzie położona jest Góra Kościuszki, ma szczególne znaczenie dla Polski, Polonii w Australii, jak również posiada symboliczne znaczenie w historii stosunków polsko-australijskich.

W 2020 roku obchodzimy 180. rocznicę odkrycia i nazwania Góry Kościuszki przez Pawła Strzeleckiego. 

Polish Community Donations
Polish Community Donations

My Details

Username
The password must be at least 7 characters long and contain at least one number.
Is this Donation a tribute?

Is this donation a tribute

Payment details